Hem

Varför radonmätning är avgörande

Det är ett enkelt faktum: att skydda dig och din familj från radon, en luktfri och osynlig gas som är en ledande orsak till lungcancer i Sverige, kräver radonmätning. Långvarig exponering för höga radonhalter är direkt kopplad till ökad risk för lungcancer. 

Radon är en naturlig radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller i marken. Den kan komma in i våra hem via marken under eller runt bostaden, byggmaterialet eller hushållsvattnet. Men här är knepet – den är luktfri och osynlig. Det finns inget sätt att känna igen den utan att mäta.

Radon i inomhusluft orsakar cirka 400–500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Därför är det inte en aspekt av hälsan som du borde ignorera.

När ska du mäta radon?

 • Vid husköp eller försäljning
 • Under renoveringar eller byggprojekt
 • Efter mer än 10 år 
 • Om du tror att det finns radon.

Hur går en radonmätning till?

I Sverige är den vanligaste metoden för radonmätning spårfilmsdosor. För att få ett årsmedelvärde bör en långtidsmätning pågå i minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april.

Här är stegen:

 • Beställ radondosor: Beställ radondosor från ett ackrediterat laboratorium för enkel och pålitlig mätning.
 • Placera ut dosorna: Följ instruktionerna och placera dosorna i din bostad.
 • Mätningen avslutas: När mätperioden är klar, skicka dosorna för analys.
 • Mätrapport: Inom ungefär en vecka får du en ackrediterad mätrapport som tydligt visar om det finns höga radonhalter eller inte.

Priserna för radonmätning 2023: Vad kostar det?

För att få svar på radonhalten i ditt hem eller arbetsplats finns det olika priser beroende på ditt behov och typ av fastighet. Nedan hittar du kostnader för radonmätning 2023:

 • Långtidsmätning för hus/villa: Priset ligger på 280 kr per mätdosa inklusive moms.
 • Långtidsmätning för skola/förskola: Även här är priset 280 kr per mätdosa inklusive moms.
 • Långtidsmätning på arbetsplatser: Kostnaden är 226 kr per mätdosa, exklusive moms.
 • Långtidsmätning för lägenhet: Priserna varierar, men från 396 kr per lägenhet kan du få ett mätpaket som inkluderar 2 mätdosor.
 • Korttidsmätning (minst 7 dygn): För snabba resultat vid exempelvis husköp är priset 340 kr per mätdosa inklusive moms.

Radonmätning är nyckeln till att säkerställa att du andas in ren och ren luft i din bostad. Så agera förebyggande och gör en radonmätning idag – det kan vara avgörande för din och din familjs välmående.