Hem

Lista: 7 viktiga fakta om blåbetong

Blåbetong, även känt som blå lättbetong, är ett byggnadsmaterial som användes mellan 1929 och 1975 i Sverige. Det är ett lättviktigt material som är gjort av alunskiffer, en bergart som innehåller ämnen som uran och radium. När radium sönderfaller i blåbetongen bildas radongas, som kan vara farlig för hälsan om den andas in. Om man utsätts för höga nivåer av radon under en längre tid kan det öka risken för lungcancer. Här är 10 viktiga fakta du bör veta om blåbetong:

  1. När det gäller utseende på blåbetong är materialet matt blå i färg och har en porös struktur som liknar en tvättsvamp. Dess utseende kan variera beroende på hur det används och bearbetas i byggprojekt.
  2. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och användes flitigt som byggmaterial i Sverige. Det var vanligt förekommande under miljonprogrammet på 1960- och 1970-talet, men användes också i en- och flerfamiljshus. Under miljonprogrammet var blåbetong ett populärt val på grund av dess lätta vikt och goda isoleringsförmåga. Dessutom var det enkelt att hantera och använda i olika typer av konstruktioner, vilket gjorde det till ett föredraget material för byggnadsindustrin.
  3. Idag finns det uppskattningsvis runt 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong.
  4. Efter att ha upptäckt de hälsorisker som blåbetongen utgör har det blivit vanligt att göra radonmätningar i hus byggda under perioden då blåbetong användes. Om höga nivåer av radon upptäcks kan det krävas åtgärder för att minska exponeringen, till exempel installation av ventilationssystem eller tätning av sprickor och hål i grund och väggar.
  5. Det är viktigt att notera att inte alla hus byggda med blåbetong nödvändigtvis har höga radonnivåer. Det beror på många faktorer, som husets ålder, ventilation, grund och byggmaterial. Men det är viktigt att vara medveten om risken för radon i blåbetong och vidta lämpliga åtgärder om det behövs.
  6. Blåbetong räknas inte som farligt avfall.
  7. Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning.

Sammanfattningsvis var blå lättbetong ett vanligt byggnadsmaterial som användes i Sverige mellan 1929 och 1975. Det var vanligt förekommande under miljonprogrammet och användes också i en- och flerfamiljshus. Trots att det hade många fördelar som byggmaterial, upptäcktes senare att det innehöll radioaktiva ämnen som kan orsaka hälsorisker. Idag används inte blåbetong längre i byggbranschen och det är viktigt att vidta åtgärder för att minska risken för exponering i äldre byggnader.